Schade

U kunt bij Autoschade Jansen terecht voor de reparatie van grote en complexe schades tot kleine en voornamelijk cosmetische schades. Wij werken samen met verschillende verzekeraars, waardoor u door de verzekeraar naar onze werkplaats gestuurd kunt worden.

De werkplaats van Autoschade Jansen beschikt over de modernste apparatuur. Schadeherstel kan op veel verschillende manieren. Duurzaam, maar ook kostenbesparende methodes zijn mogelijk. Indien u niet bent verzekerd, brengen wij u van alle mogelijkheden op de hoogte en zullen u een reparatie op maat voorleggen, die in verschillende prijsklassen kan worden uitgevoerd.

Uw schade hersteld in stappen

Onze werkplaats beschikt over de modernste apparatuur. Schadeherstel kan op veel verschillende manieren. Duurzaam, maar ook kostenbesparende methodes zijn mogelijk. Indien u niet bent verzekerd, brengen wij u van alle mogelijkheden op de hoogte en zullen u een reparatie op maat voorleggen, die in verschillende prijsklassen kan worden uitgevoerd. Uw auto volgt de kortste route langs de verschillende afdelingen. Toch komt er nog heel wat kijken voordat uw auto alle stappen doorlopen heeft die nodig zijn voor het herstel:

Stap 1. Ontvangst/opname schade​

Zodra u uw auto bij ons binnenbrengt, nemen wij samen met u het schadeformulier door. De schade wordt hierbij door onze experts opgenomen. Eventueel worden hier al onderdelen bij gedemonteerd. Zodra de schade is opgenomen worden alle gegevens en foto’s door ons in een online systeem ingevoerd. Dit systeem, Audatex, is een door alle schadeherstelbedrijven, verzekeraars en leasemaatschappijen erkend calculatiesysteem voor autoschades. Wij regelen vervangend vervoer voor u zodat u weer mobiel bent. Vervolgens wordt uw auto voorzien van bekledingsbeschermers en wordt uw auto naar de demontage gereden.

Stap 2. Demontage

Alle onderdelen die vrije toegang tot de schade belemmeren en alle te vervangen onderdelen worden verwijderd. Onderdelen die vervangen moeten worden, worden afgevoerd volgens de geldende milieueisen. Na de demontage wordt uw auto naar de plaatwerkerij gereden.

Stap 3. Uitdeuken / richten

Voordat onze werknemers starten met het plaatwerkproces, wordt de elektronica van uw auto beveiligd en worden onbeschadigde delen van uw auto afgeschermd. Het plaatwerk word daarna uitgedeukt. Diepe deuken worden uitgeklopt en de overblijvende oneffenheden worden geëgaliseerd met plamuur. Indien nodig worden nieuwe carrosseriedelen door ons bevestigd of vast gelast met de modernste lasapparatuur. Kleine deukjes kunnen wij eventueel restylen, zonder dat er verdere nabewerking noodzakelijk is.

Indien de auto door het ongeluk ontzet is word deze middels één van onze richtbanken gericht. Hierbij maken we gebruik van een computerdatabase waarin per automerk en type vastgelegd is wat de ijkpunten zijn.

Stap 4. Voorbewerking

Nadat uw auto is gericht en/of uitgedeukt worden de te spuiten delen ontvet en afgeplakt. Daarna wordt uw auto zorgvuldig geschuurd, worden laatste oneffenheden geplamuurd en nuances gemodelleerd. Zodra dit proces is voltooid worden de te spuiten delen voorzien van een grondlaag. Tot slot worden de delen opnieuw ontvet en afgeplakt.

Stap 5. Spuiten

Allereerst wordt de lakkleur van uw auto elektronisch gemeten en wordt er een proefstaal gespoten. De auto is inmiddels in de spuitcabine geplaatst en stofvrij gemaakt met klevende doeken. Vervolgens wordt de water-gedragen kleurlak in lagen aangebracht en afgedekt met enkele lagen blanke lak. Door het aanbrengen van lak krijgt uw auto een mooie, diepe kleur en worden onderliggende lagen beschermd tegen weersinvloeden. Uw auto blijft in een temperatuur gecontroleerde cabine staan om de lak te laten drogen. Vervolgens wordt uw auto naar de montageafdeling gereden.

Stap 6. Montage

Alle delen die gedurende de demontage zijn verwijderd worden weer gemonteerd. Ook nieuwe onderdelen worden zorgvuldig geplaatst en indien nodig uitgelijnd. Als laatste wordt alle elektronica in uw auto aangesloten en getest.

Stap 7. Reiniging en aflevering

Tot slot word uw auto gewassen en gecontroleerd. Daarna ontvangt u van ons een bericht dat uw auto gereed is. Het garantiebewijs van de reparatie krijgt u direct mee.

Vragen?

Neem contact met ons op

Maandag – vrijdag
07:30 – 17.30 uur

Zaterdag
09.00 – 12.00 uur